Оқыту шарттары
Бағдарламаның мазмұны:
Арнайы педагогика,"Дефектология"
Лектордың түйіндемесі (бағдарлама авторы):

Шакарманова Майжан Пшенбаевна


centr_ped@ineu.kz

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСЫНА ЖАЗЫЛУ