Ашық талқылау үшін біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламаларының жобалары

ИнЕУ-дің Біліктілікті арттыру институты техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагогтарының кәсіби деңгейін дамытуға және жетілдіруге бағытталған біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламаларының жобаларын әзірледі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 4 мамырдағы № 175 бұйрығымен бекітілген «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» 11 тармағына сәйкес, барлық Бағдарламалардың жобалары жария талқылау үшін Біліктілікті арттыру институтының интернет-порталында орналастырылған. Жобаларды жария талқылау мерзімі интернет-порталда орналастырылған күннен бастап он жұмыс күнін құрайды.
Оқу бағдарламалары
Біліктілікті арттыру курсы

курс завершён

оқытудың аяқталуы:
30 сәуір 2020

Білім беру бағдарламасын қалыптастыру кезінде оқу нәтижелерін жоспарлау, қол жеткізу және бағалау

курс завершён

оқытудың аяқталуы:
30 сәуір 2020

Қазіргі білім беру кеңістігіндегі педагогикалық технологиялар

курс завершён

оқытудың аяқталуы:
30 сәуір 2020

Жас оқытушалар мектебі

Топ қабылдау жүргізілуде

ҚЕХС бойынша қаржылық есептілікті есепке алу және қалыптастыру

Топ қабылдау жүргізілуде

Қазақстанның МЖМБС ерекшеліктері: мектептегі білім беруді жаңарту

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру бағдарламасын қалыптастыру кезінде оқу нәтижелерін жоспарлау, қол жеткізу және бағалау

Топ қабылдау жүргізілуде

Көркем еңбек және сызу

Топ қабылдау жүргізілуде

Мектепке дейінгі білім беру мекемесіндегі заманауи білім берудің өзекті трендтері

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Биология

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы инклюзивті теория және практика: жағдайы, мәселелері, болашағы

Топ қабылдау жүргізілуде

Емдік дене шынықтыру

Топ қабылдау жүргізілуде

Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істейтін мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі

Топ қабылдау жүргізілуде

Қазіргі білім берудің функционалдық векторы: құзыреттілік тәсіл

Топ қабылдау жүргізілуде

Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдердің шахмат сауаттылығын қалыптастыру

Топ қабылдау жүргізілуде

Генетикалық есептерді шешу практикумы

Топ қабылдау жүргізілуде

Шет тілін оқытудағы метапәндік тәсіл

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнында математика мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру

Топ қабылдау жүргізілуде

Пәндік білімді интеграциялау нәтижесінде функционалдық сауаттылық

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Биология

Топ қабылдау жүргізілуде

Робототехника

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Математика

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Ағылшын тілі

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Қазақ тілі мен әдебиеті

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Орыс тілі мен әдебиеті

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Музыка

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Информатика

Топ қабылдау жүргізілуде

Өндірістік қауіпсіздік негіздері және адам денсаулығы

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім берудегі менеджмент

Топ қабылдау жүргізілуде

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін пәндерді оқытудың ерекшеліктері. Білім беру саласы: Дене шынықтыру
Қайта даярлау

Топ қабылдау жүргізілуде

Арнайы педагогика,"Дефектология"

Топ қабылдау жүргізілуде

Арнайы педагогика,"Олигофренопедагогика"

Топ қабылдау жүргізілуде

Арнайы педагогика,"Логопедия"

Топ қабылдау жүргізілуде

Арнайы педагогика,"Тифлопедагогика"

Топ қабылдау жүргізілуде

Арнайы педагогика,"Сурдопедагогика"

Топ қабылдау жүргізілуде

Көркем еңбек және сызу

ҚЕХС бойынша қаржылық есептілікті есепке алу және қалыптастыру


Қазақстанның МЖМБС ерекшеліктері: мектептегі білім беруді жаңарту Сауалнамаға көшу


Математиканың іргелі бөлімдері


Основы предпринимательства


Личная и профессиональная эффективность


«Цифрлік кеңістіктегі латын емлесін сауатты меңгерудің тиімді жолдары»