Ашық талқылау үшін біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламаларының жобалары

ИнЕУ-дің Біліктілікті арттыру институты техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагогтарының кәсіби деңгейін дамытуға және жетілдіруге бағытталған біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламаларының жобаларын әзірледі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 4 мамырдағы № 175 бұйрығымен бекітілген «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» 11 тармағына сәйкес, барлық Бағдарламалардың жобалары жария талқылау үшін Біліктілікті арттыру институтының интернет-порталында орналастырылған. Жобаларды жария талқылау мерзімі интернет-порталда орналастырылған күннен бастап он жұмыс күнін құрайды.

ҚЕХС бойынша қаржылық есептілікті есепке алу және қалыптастыру


Қазақстанның МЖМБС ерекшеліктері: мектептегі білім беруді жаңарту Сауалнамаға көшу


Математиканың іргелі бөлімдері


Основы предпринимательства


Личная и профессиональная эффективность


«Цифрлік кеңістіктегі латын емлесін сауатты меңгерудің тиімді жолдары»


Оқу бағдарламалары
Біліктілікті арттыру курсы

курс завершён

оқытудың аяқталуы:
30 сәуір 2020

Жас оқытушалар мектебі

курс завершён

оқытудың аяқталуы:
30 сәуір 2020

Білім беру бағдарламасын қалыптастыру кезінде оқу нәтижелерін жоспарлау, қол жеткізу және бағалау

курс завершён

оқытудың аяқталуы:
30 сәуір 2020

Қазіргі білім беру кеңістігіндегі педагогикалық технологиялар

Топ қабылдау жүргізілуде

ҚЕХС бойынша қаржылық есептілікті есепке алу және қалыптастыру

Топ қабылдау жүргізілуде

Қазақстанның МЖМБС ерекшеліктері: мектептегі білім беруді жаңарту